Kraadiga joogid ja reklaam

Kraadiga joogid ja reklaam

Kraadiga joogid ja reklaam 1200 628 ITSERKKI

Sa võid kõike kirjutada, öelda ja pildistada… Kuid, kas sa oled mõelnud selle peale, et tegelikult, kes sind piirab. Kes dikteerib tegelikult, mida sa võid öelda, kellegi kohta ja mis pilti tohid üles laadida. Siinkohal ma ei räägi inimesest, loomast või kuu peale lennanud koearast- üldiselt. Ei too kedagi välja ning ei näita näpuga. Olen ise sama mastiga poiss…

Postituse mõte pole tõmmata sulle, mulle või meile kõigile vett peale sellega, et sa postitad pilte oma meeldejäävast õhtust. Lisad lahedaid hetki õhtust seltskonna keskel, kus ei puudu ka paar kraadiga pudelit. On selleks kadakast tehtud kraadijook, hapuks läinud õunamahl või soojalt maalt toodud eksootiline punane tõmmis.

Olen alati olnud null tolerantne alkoholi ja suitsetamise teemadel. Kus mina ei reklaami tarbimist ja suitsetamist ülemaailma Instagramis, Facebookis ega Twitteris. Tarbid, teed kokteile ja oled lahe- otseloomulikult mina ka. Kuid siin kohal tooksin välja tegelikult mõtted ja punktid riigiteataja (kui sa tead üldse, mis leht see on) mida keegi ei ole ennem meie seas üles tähendanud.

  • Reklaam on teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta… (RekS § 2 lg 1 p 3).
  • 3.2. Üldtajutaval kujul avalikustatud teabeks on mistahes reklaamikanali (telekanalid, ajalehed, sotsiaalmeedia, internet, välireklaamkandjad jms)…
  • 3.5. Näiteks on Riigikohtu kriminaalkolleegium (otsus nr 3-1-1-82-04) leidnud, et kuna plakat sisaldas lisaks uusaastatervitusele ka “Casino Videomat” logo, on tegemist reklaamiga…

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti poolt koostatud juhend, mis ütleb kuidas peaks reklaamima kraadiga jooke.

Sotsi`aal+m`eedia ühismeedia, suhtlus- ja teabekeskkond, mille sisu loovad kasutajad ühiselt (viide: http://www.eki.ee/dict/qs/index.cgi?Q=sotsiaalmeedia

Alkoholiseaduse ja reklaamiseaduse muutmise seadus § 2.

(4) Alkoholi reklaam peab sisaldama hoiatavat teksti: „Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada teie tervist.” Hoiatava teksti esitamiseks valitakse selline kirja tüüp, suurus ja värvus, mis muudab selle tavalise tähelepanu juures märgatavaks, arusaadavaks ning muust teabest selgelt eristatavaks. Trükireklaamis esitatakse tervisehoiatus valgel taustal musta värvi tekstina ning hoiatuse pindala koos taustaga peab moodustama vähemalt 20 protsenti reklaami kogupinnast.

(7) Alkoholi reklaam on keelatud:
14) sotsiaalmeedia võrgustikes, välja arvatud alkoholikäitleja veebilehel ja sotsiaalmeedia kontol.

Viide: https://www.riigiteataja.ee/akt/109012018002 § 2

Oled kuulus, rikas, vaene või lihtsalt maalt ja hobusega. Mõtle ennem, kui sa postitad oma meeldejäävast õhtust pilti sotsiaalmeediasse (ilma vajalikke tekste kirjutamata). Hetkel sellisel kujul pretsedent pole, kuid ma arvan, et see on aja küsimus. Keegi ei soovi olla see “täht” taevas, kellega seostatakse alkoholireklaami seaduse rikkumist…

Ehk kallid saripostitajad ja muidusööjad- pull yourself together ning proovime vähem näidata pudelit 😉 .Klaas olgu laua peal, sest keegi ei tea, kas seal on limpa limonaad või prosecco.

Kasulikud lingid: