Influenceriga kohtus

Influenceriga kohtus

Influenceriga kohtus 6912 3456 ITSERKKI

Terve lugu sai alguse mõni aeg enne seda, kui ma loo: Suunamudijate valelik mina. #fishy avaldasin. Üle ookeani räägiti juba enne minu loo avalikustamist, et liikumas on vestlusgrupid. Aitamaks suunamudijatel jõuda kaugemale ja saada suuremat kaasatust ning rohkem laike. Mulle tundus juba siis, et asi on natukene halva maiguline ning ebaeetiline. 

Minu küsimus on keda sa usud, miks ja kuidas. Täna liigub ka sotsiaalmeedias sarnaseid programme, mis teevad fisingut. Kuidas ma tean- mul endal see programm ostetud ning vaatan kuidas see töötab. Võin öelda, et pole Instagrammi (www.instagram.com/itserkki) lisanud pilte viimased kaks aastat- ega pole plaanis. Seda kasutajat ei tea keegi, ega pole võimalik minuga kuidagi kokku viia. Kui teha asja korralikult siis nii, et keegi ei oska arvata.

Tänaseks oleme koos Caroly Rohelaga käinud läbi kolm kohtuastet ning mind on õigeks mõistetud kahes esimeses astmes (Riigikohus ei võtnud seda lugemisele). Tulemuseks Caroly Rohela pidi minu õigusabi kulud tulenevalt kohtuotsusest tagasi maksma.

Märkimisväärne on veel see, et Caroly Rohela vahetas välja oma kaitsja/vandeadvokaadi, alustasime ühega lõpetasime teisega kuid tulemust ei suutnud tuua ka uus.

Kes veel ei ole lugenud Ärilehe uudist, mis ilmus mõni aeg tagasi: Advokaat hoiatab: solvumine võib maksta tuhandeid eurosid. Antud lugu on meist- algul oli väga huvitav lugeda kolmanda inimese arvamust. Arvan, et see oli ka märk, mida oleks võinud kuulda võtta ja pillid kotti panna- kuid ei. 

Teadmiseks, enne kui kohtusse lähete või soovite anda kedagi. Palun mõelge enne kas tulemus võib teid rahuldada ka juhul kui teid ainult õigeks mõistetakse.

  • Me oleme läänestunud ühiskonnas, kus sinu õigeksmõistmine ei tähenda ilmtingimata (täielikku või isegi 10%) õigusabi kulutuste tagasi saamist. Minu õigusabi kulud küündisid peaaegu 20 000 eurole. Kohus mõistis välja (kahjuks) pea 7 000 eurot. Mis on minu arvates naeruväärselt väike summa, too summa pole isegi pool sellest summast, mida Caroly Rohela oli kulutanud. Oleksin rohkem rahul tulemusega, kui mulle oleks mõistetud ligi-lähedale sama summa mida Caroly Rohela välja käis. Naljaga mõtlesin, et kui näiteks Pärnu kohtumajas on kohtunik puudu makstakse kohtunikule, kes tuleb a’la Tartust Pärnusse tööd tegema (eelduste põhjal) kõik kulutused- sõiduaeg ja tunnid kohtus. Seega, minu suurim küsimus on, kuidas saab olla see juhtum sellest erinev. 
  • Mulle isegi heideti ette, et miks ma M. Pilve võtsin. Oleksin võinud võtta kohaliku ja mitte nii hea kaitsja. See väide oli absurdne, kuidas vastane saab ja võib kõike ette heita. Too etteheide/väide on üks paljudest (ja paljasõnalistest) mida Caroly Rohela oli kirjutanud koos oma kaitsjaga.   
  • Aga neil on võimalus kõike väita ja sina kes sa oled kohtusse antud, pead kõik need väited ümber lükkama. Näitena, kus minu poolt esitatud teesid olid pea 40 lehekülge aga Caroly Rohela poolt umbes 15 lehekülge. Oli põhjalikkus kohe alguses eesmärk, kuid kohtule ja vastasele ei sobinud see.
  • Sai käidud kuni Riigikohtuni välja, aga Riigikohus kahjuks ei võtnud arutelule minu (ka Caroly Rohela) kassatsioonikaebust. Mis on iseenesest mõistetav ning meil on tähtsamaid probleeme, kui leida kas “Sa oled piimapakk” on eba õige väide või mitte. Kurb siiski, kuid lootsin EV kohtusüsteemist rohkem – aga, mis me heietame. Otsus on üheselt et Caroly Rohela kaebus ei rahuldatud ja punkt. Minu väited tuginevad kuvatõmmistele ning see on lugeja enda hinnata, kas see on eetiline või mitte. Minu arvamus, et see on ebaeetiline ning leian rohkem kui ühe liitlase kes on samal arvamusel.
  • Sa ei tea kunagi ette mida vastane võib öelda, väita ja milline on tema taktika- olgu selleks venitamine, kohale mitte ilmumine või puhkusel olemine. Me teame kõik seda ja ei hakka meediat tsiteerima. 

Tsiviilasja number 2-19-18645 kellel huvi on võimalik ise seda lugeda. Viide: https://www.riigiteataja.ee/kohtulahendid/koik_menetlused.html 

Kohtuotsuse väljavõtted:

Engagement grupi ekraanitõmmiselt nähtuvad teistele isikutele andmed, millest mõistlik inimene saab järeldada, et hageja võib olla grupi omanik („owner“) ja administreerib gruppi („Caroly Rohela remowed you“). Tähtsust ei oma, kas grupp loodi mitme isiku või ainult hageja poolt ning et oleks fikseeritud, et hageja eemaldas grupist just kostjanimelise (E. Meidla) isiku (kostja osales grupis teise nime all). Kostja võis teha oma järeldused nimetatud andmete põhjal ja postituses kirjeldab kostja just grupi liikmetele teadaoleva isiku grupist välja heitmist. Tunnistaja A.K. ütlused ei välista, et hageja võis kostja (osales grupis Aleksandr Smirnofi nime all) grupist eemaldada. Tunnistaja väide, et kostja eemaldamise otsus sündis kollegiaalselt, ei oma tähtsust, sest kostja sai oma järeldused teha talle nähtava info põhjal.

Kohus nõustub ka kostja vastuväitega, et hageja suunamudijana, kellel on mitmeid tuhandeid jälgijaid ja kellele ettevõtted pakuvad reklaamimiseks oma tooteid, on avaliku elu tegelane, kes peab taluma rohkem kriitikat võrreldes keskmise inimesega.

// Minu kommentaar- olen sellega igati nõus. Eesti keele seletav sõnaraamat annab juurde tähenduse, et mitu on rohkem kui kaks. Võib soobida alates 2 001 jälgijast.

Kohus asus seisukohale, et kostja ei ole esitanud hageja kohta ebaõiget faktiväidet või väärtushinnangut ning puudub alus ebaõigete andmete ümberlükkamise nõude rahuldamiseks.

Hageja suunamudijana ja avaliku elu tegelasena pidi arvestama, et tema tegevust ja tegevusvaldkonda võidakse kritiseerida. Seega ainuüksi VÕS § 127 lg-st 1 tulenevalt puudub alus hagis toodud alustel kahju hüvitamise nõude rahuldamiseks.

Raha ma enam tagasi ei saa, kuid olen rohkem kui ühe kogemuse võrra rikkam. Ütlen sulle aitäh selle eest- paras kool ja kirjutan selle koolirahaks. Poleks kunagi arvanud, et ma pean sellega tegelema ja lugema nonsens-it. Paberimajanduse/esitatud dokumentide pikkuseks võin öelda, et ega Piiblile väga alla ei jää.

Loen selle peatüki lõppenuks ning siia blogisse ma rohkem sisu ei tooda. Leidsin endale eriala, kus ma saan rääkida ja jagada oma kogemust inimestega, kes on minuga ühel arvamusel ning arvestavad sellega. 

Veebimajutus.ee blogi https://www.veebimajutus.ee/blogi/?q=erkki%20meidla 

Geenius.ee https://geenius.ee/otsing/erkki+meidla/ 

Kas teeks uuesti- ei tea ega taha öelda… Never say never ja uute üllatusteni.